We are looking for passionate travelers all over the world, who would like to write with us!

SZALUNKI

Zalecana nazwa deskowanie (inne nazwy potoczne: deskówka, szalówka) – rodzaj formy, służącej do nadawania kształtu mieszance betonowej tymczasowa konstrukcja z różnych sortymentów drewna lub płyt (płyty mogą być np. ze sklejki wodoodpornej, wiórów drewnianych lub metalu). Deskowanie stosowane jest najczęściej przy wykonywaniu konstrukcji betonowych lub żelbetonowych. Może być także wykorzystywane przy produkcji prefabrykatów, aczkolwiek najczęściej przy prefabrykacji mamy do czynienia z różnego rodzaju formami wykonanymi zazwyczaj ze stali lub aluminium.

Rozróżnia się deskowania:

indywidualne – stosowane jednorazowo (ale elementy tego deskowania mogą być jeszcze użyte), najczęściej przy realizacji niewielkich konstrukcji, a także do konstrukcji niepowtarzalnych, o nietypowych kształtach

inwentaryzowane – z elementów wielokrotnego użytku (pod warunkiem ich właściwego użytkowania)

Ze względu na sposób użycia wyróżnia się deskowanie powtarzalne:

przestawne – demontowane po stwardnieniu mieszanki betonowej i montowane ponownie w nowym miejscu

przesuwne – przesuwane na nowe miejsce w niezmienionej postaci, bez demontowania

ślizgowe – przesuwane w niezmienionej postaci w płaszczyźnie lica konstrukcji (zwykle do góry)

Przykłady deskowania:

deskowanie ścian lub dachów o konstrukcji szkieletowej – wyróżnia się deskowanie pełne i niepełne (z przerwami między deskami – ściana szkieletowa)

deskowanie elementów w konstrukcji betonowej lub żelbetonowej – przygotowanie formy, w której zostanie wykonany element konstrukcji, na ogół na miejscu jego wbudowania. Deskowanie obecnie wykonuje się z gotowych płyt ze sklejki wodoodpornej mocowanych na sztywnych metalowych ramach zaprojektowanych w sposób umożliwiający łączenie ze sobą poszczególnych elementów.


Deskowaniem nazywa się też konstrukcję z desek połączonych ze sobą krawędziami:

wykonaną dla ochrony wykopu ziemnego przed osypywaniem

pokrywającą ścianę, strop lub dach

Stemple budowlane

są to słupy podpierające strop chodnika budowlanego, zabezpieczając go przed zawaleniem. Stemple tych zastosowaniach nie tylko budowlanych ale również i górniczych są zazwyczaj elementami tymczasowymi.

gesbud - wszystkie prawa zastrzeżone